Ви тут: Новини
Українська
English
вівторок, 25.09.2018

Рожнятівське бюро правової допомоги

     

Виправлення помилок в правовстановлюючих документах

       На даний час одним із актуальних питань з яким звертаються громадяни до відділу Рожнятівське  бюро безоплатної  правової  допомоги Калуського МЦ БВПД є виправлення помилок в правовстановлюючих документах.

       При оформленні спадщини нотаріусами достатньо часто виявляються помилки у свідоцтві про право власності на будинок, квартиру чи земельну ділянку, що виявляється достатньою підставою для відмови у видачі свідоцтва про право на спадщину.

        При призначенні, перерахунку пенсій, якщо в трудовій книжці допущено помилки органи Пенсійного фонду України відмовляють в призначенні пенсії. 

         У зв’язку з цим виникає питання – яким чином можна виправити помилки, що допущені у правовстановлюючих документах?

        Існує два способи виправити помилки в документі:

1)     Позасудовий (шляхом звернення до органу, що видав документ);

2) Судовий (шляхом встановлення належності правовстановлюючого документа конкретній особі).

       Слід зазначити, що найпростіший спосіб вирішення даної проблеми можливо реалізувати шляхом звернення до органу, що видав такий документ з відповідною заявою про виправлення технічної помилки. В такій заяві обов’язково потрібно вказувати суть помилок і додати документ, що підтверджують наявність помилок. При цьому зазначаємо, що орган може виправити помилку в документі лише тоді, коли в самих документах, на підставі яких видавався правовстановлюючий документ такої помилки немає і помилка була допущена саме з вини відповідного органу.

      Крім того, на практиці виникають ситуації, коли орган, що видавав правовстановлюючий документ ліквідовано, а орган в якому знаходиться архівна реєстраційна справа не наділений повноваженнями виправляти такі помилки. У такому випадку єдиним способом вирішення зазначеної проблеми є звернення до суду в порядку окремого провадження з відповідною заявою про встановлення факту, що має юридичне значення.

  Згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року № 3460 – VI,  безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

   Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

 

Варто зазначити, що право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі категорії осіб:

- особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

- діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;

-   внутрішньо переміщені особи;

 

 

 

 - громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;

 

- особи, до яких застосовано адміністративне затримання;

- особи, до яких застосовано адміністративний арешт;

- особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;

- особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

- особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;

- особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

- особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

- особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, - особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією;

- особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

 

 

Реалізувати своє право на безоплатну правовову допомогу можна шляхом звернення до Рожнятівського бюро Калуського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 

Контакти :

Рожнятівське бюро правової допомоги: смт.Рожнятів, пл.Єдності, 4; тел.(03474)  2-06-87.

 

 

 

                                                                                                                Людмила Колодійчик,

головний спеціаліст

Рожнятівського бюро

правової допомоги

Калуського МЦ БВПД.

   

 

вівторок, 26.06.2018 14:07 14:07 Вік: 91 Days