Ви тут: Новини
Українська
English
субота, 23.06.2018

Рожнятівське бюро правової допомоги консультує:

Право на безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті

 

Українське законодавство, яке регулює соціальний захист певних категорій громадян (ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» та ін.) передбачає надання визначеному колу осіб певні пільги, серед яких є пільги, пов’язані з безоплатним проїздом у громадському наземному транспорті. Ані в жодному із зазначених законів, ані у Наказі Міністерства транспорту України «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» ніяк не обмежена кількість пільговиків в одному виді громадського транспорту транспорті. 

Отже порушуються права на безоплатний проїзд значної частини населення.

Станом на 2017 рік право на безоплатний проїзду у громадському наземному транспорті належить:

- учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них;

- інвалідам війни та особам, які прирівняних до них;

- особі, яка супроводжує інваліда війни I групи;

- особам, на яких поширюється дія Угоди про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них;

- громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- інвалідам I, II, III групи;

- інвалідам по зору I-II груп;

- особі, яка супроводжує інваліда I групи або дитину-інваліда;

- пенсіонерам за віком;

- військовослужбовцям, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасникам бойових дій та прирівняних до них особи, батькам  військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісті під час проходження військової служби;

- ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

- дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах;

- дітям до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння);

- дітям з багатодітних сімей;

- реабілітованим громадянам.

Якщо особи, які мають право безоплатного проїзду у громадському наземному транспорті, належать до таких категорій як:

- особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

-  внутрішньо переміщені особи;

- особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.

У разі порушення їх прав на пільговий проїзд, вони можуть звернутися для здійснення представництва своїх інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами та для складення документів процесуального характеру до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

четвер, 15.06.2017 09:56 09:56 Вік: 1 Years