Ви тут: Робота / Конкурс проектів органів місцевого самоврядування
Українська
English
вівторок, 23.10.2018

У К Р А Ї Н А

Р О Ж Н Я Т І В С Ь К А   Р А Й О Н Н А    Р А Д А

Івано - Франківська область

Р І Ш Е Н Н Я

(дев'ята сесія шостого демократичного скликання)


Від 31.10.2013 р. № 479 -19/2013 

смт Рожнятів   

Про порядок проведення конкурсу проектів серед органів місцевого самоврядування та серед місцевих ініціатив територіальних громад  Рожнятівського району

 

Відповідно до Закону України “Про органи місцевого самоврядування України ”, Бюджетного Кодексу України та  з метою активізації діяльності територіальних громад Рожнятівського району й мобілізації місцевих ресурсів задля покращення умов життя та підвищення рівня участі органів місцевого самоврядування і місцевих ініціатив територіальних громад у вирішенні місцевих проблем,  надання інформаційної, методичної, консультаційної та  матеріальної допомоги для вирішення та реалізації соціальних програм місцевих громад Рожнятівщини, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

   
 1. Утворити комісію для проведення конкурсів проектів серед органів місцевого самоврядування та серед місцевих ініціатив територіальних громад Рожнятівського району у складі згідно з додатком 1.
 2.  
 3. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу проектів серед органів місцевого самоврядування та місцевих ініціатив територіальних громад Рожнятівського району(додаток 2).
 4.  
 5. Рішення сесії районної ради від13.05.2010.№ 610-27/2010 «Про порядок проведення конкурсу проектів серед органів місцевого самоврядування та серед місцевих ініціатив територіальних громад  Рожнятівського району» вважати таким, що втратило чинність
 6.  
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Тріщ. 
 8.  

 

    Голова районної ради                        Назарій ІВАНІВ

 

 

Додаток 1 

до рішення районної ради 

від 23.12.2011р.№ 185 -9/2011

 

 

 

СКЛАД

Конкурсної ради з проведення районного конкурсу проектів

розвитку територіальних громад

 

         

 

Іванів Н.І.

 

 

голова районної ради, голова Конкурсної ради

 

 

Тріщ В.М.

 

 

заступник голови районної ради, 

 

заступник голови Конкурсної ради

 

 

Майборода В.П.

 

 

перший заступник голови райдержадміністрації, заступник голови Конкурсної ради (за згодою)

 

 

члени Конкурсної ради:

 

 

Баричка Р.Б.

 

 

начальник  фінансового управління райдержадміністрації (за згодою)

 

 

                                     

 

Сагайдак І.М.

 

 

голова постійної комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів

 

 

Боркович М.В.

 

 

голова постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку

 

 

Шумей В.М.

 

 

заступник голови з питань лісового господарства, природних ресурсів та екології 

 

 

Стовбан М.Г.

 

 

голова постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу та землекористування

 

 

Сологуб В.В.

 

 

начальник  управління економіки  райдержадміністрації (за згодою)

 

 

Стоцький Р.Р. 

 

 

голова постійної комісії районної ради з питань освіти, молоді і спорту

 

 

Тріщ М.І.

 

 

голова постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку та з питань депутатської діяльності

 

 

Мельник Н.В.

 

 

начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

 

 


Керуючий справами  


виконавчого апарату районної ради                                      Світлана СЛОБОДА

 

 

                                                        

 

Додаток 2 

до рішення районної ради 

від 23.12.2011р.№ 185-9/2011

ПОЛОЖЕННЯ

про районний конкурс проектів серед органів місцевого самоврядування 

та  місцевих ініціатив територіальних громад Рожнятівського району

Положення про районний конкурс проектів, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем територіальної громади (далі Положення), визначає порядок підготовки, оголошення та проведення

І. Загальні положення 

1.    Цим Положенням регулюється процедура проведення районного конкурсу проектів розвитку територіальних громад (далі - Конкурс), розроблених сільськими (селищними) радами,  органами самоорганізації населення, об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, .

2.     Метою Конкурсу є відбір проектів розвитку територіальних громад (далі - Проекти), які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, а також інших джерел, незаборонених законодавством, і спрямовані на вирішення актуальних проблем розвитку територіальних громад та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

3.             У Конкурсі беруть участь проекти, розроблені сільськими (селищними) радами,  органами самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, проекти, розроблені та подані спільно кількома територіальними громадами, а також проекти, розроблені та подані територіальними громадами спільно з громадськими організаціями і приватними структурами в разі наявності договору про спільну діяльність. Проекти, подані учасниками, приймаються до розгляду Конкурсної ради тільки після їх реєстрації .

4.             Основні завдання Конкурсу:

         забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів Рожнятівського району;

         забезпечення сталого, гармонійного розвитку територіальних громад Рожнятівського району із застосуванням сучасних технологій, інноваційних рішень та оптимізації управлінських схем;

         розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій. 

II. Основні напрями, за якими розробляються проекти

Основними напрямами, за якими розробляються проекти, є:

·   активізація населення  у вирішенні місцевих соціальних проблем (допомога людям похилого віку, людям з обмеженими фізичними можливостями, організація змістовного дозвілля); 

·   вирішення екологічних проблем локальних громад (благоустрій вулиць, скверів, парків; запобігання забрудненню населених пунктів; створення місць відпочинку, дитячих майданчиків); 

·   збереження національної спадщини, популяризація національних традицій та духовності (збереження та захист історичних та культурних пам’яток, відродження місцевих народних традицій і свят); 

·   залучення громади до здорового способу життя, збереження здоров’я ; 

·   організація ефективної системи надання послуг населенню;

·   розробка системи планування, забудови і благоустрою населених пунктів;

·   удосконалення механізмів організації громадського порядку, охорони довкілля;

·   сприяння розвитку туристичної інфраструктури;

·   розробка та реалізація проектів енерго - та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері; 

·   модернізація інженерної інфраструктури комунальної форми власності; 

·   підвищення рівня безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці; 

·   впровадження пріоритетних завдань в частині надання  соціальних послуг закладами охорони здоров'я, освіти та культури;

·    створення   інфраструктури для дозвілля жителів .

Пріоритетні напрямки можуть бути доповнені рішенням районної ради.

III. Організаційне забезпечення Конкурсу

1. Для організації Конкурсу затверджується склад Конкурсної ради 

2.    Конкурсна рада є вищим органом, який здійснює загальне керівництво з організації та проведення Конкурсу, а також визначає переможця. Персональний склад Конкурсної ради затверджується рішенням  районної Ради.

Головою Конкурсної ради є голова районної Ради, заступниками голови Конкурсної ради є заступник голови райдержадміністрації та заступник голови районної Ради.

3.    До складу Конкурсної ради також можуть входити депутати районної Ради, представники органів  виконавчої влади. Голова Конкурсної ради, його заступники та члени Конкурсної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

4.            Конкурсна рада :

·   затверджує план виконання необхідних організаційно-технічних заходів;

·   приймає рішення про оголошення Конкурсу;

·   затверджує обсяги фінансування заходів у рамках організації та проведення Конкурсу у межах коштів, передбачених у районному бюджеті, а також з інших джерел, незаборонених законодавством, та погоджує кошториси відповідних витрат;

·      затверджує порядок реєстрації проектів, вимоги до них та порядок їх оцінки, аплікаційну форму  та ін. додатки;

·   розглядає і затверджує документи, підготовлені виконавчим адміністратором Конкурсу;

·   визначає переможців Конкурсу, приймає рішення про фінансування проектів та програм;

·   укладає угоду із переможцем Конкурсу щодо реалізації проектів

·   надає консультаційну та організаційну підтримку виконавчому адміністратору Конкурсу з питань його проведення;

·   призначає виконавчого адміністратора конкурсу .

6.     Рішення Конкурсної ради приймаються простою більшістю голосів її членів і оформляються протоколом. У разі рівної кількості голосів “за“ і “проти“ - вирішальним є голос голови Конкурсної ради.

7. Виконавчий адміністратор Конкурсу входить до складу Конкурсної ради  та здійснює методично-методологічну й організаційну допомогу на усіх етапах реалізації Конкурсу:

   
 • забезпечує підготовку і проведення конкурсу;
 •  

·   проводить реєстрацію заяв та інших необхідних документів, здійснює перевірку проектів на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію його учасників;

·   аналізує соціально-економічні наслідки реалізації проектів та інформує Конкурсну раду в кінці бюджетного року;

·      забезпечує поширення інформації про Конкурс, зразків форм заявок на участь у Конкурсі, вимоги до розроблення проектів, додаткові коментарі, тощо

·   організовує та проводить семінари за темою, яка розкриває шляхи участі громад у розвитку територій;

·      надає консультації з написання проектів на обласний та Всеукраїнський конкурси проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

·      забезпечує організаційно-технічну та інформаційну підтримку;

·   бере участь у відборі кращих проектів;

·   здійснює моніторинг реалізації проектів та інформує Конкурсну раду .

8. У ході проведення експертизи проектів Конкурсна рада  враховує: 

·   формальну відповідність (відповідність умовам конкурсу, встановленим вимогам, наявність досвіду тощо); 

·   економічну ефективність (економність використання грантових та залучених ресурсів, використання внутрішніх резервів учасника конкурсу); 

·   соціальну ефективність (реальні зрушення в вирішенні даної соціальної проблеми, покращення стану соціальної групи в цілому, створення соціальних механізмів); 

·   інноваційний потенціал проекту та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності; 

·   їх технологічну обґрунтованість;

·   наявність чіткого плану і механізмів розв’язання існуючих проблем та досвід заявника (апліката)  щодо їх розв'язання;

·   наявність фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованого претендентом проекту;

·   обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту, порівняння з аналогічними проектами інших учасників конкурсу.

IV. Фонд Конкурсу

1.   Фонд Конкурсу формується за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на фінансування заходів з проведення конкурсів і реалізацію проектів у відповідному бюджетному періоді, та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

2.Фінансування із районного бюджету проводиться за схемою:30% від суми фінансування   протягом   15   банківських   днів   від   дати  підписання угоди з реалізації проекту;  50% від суми  - після  представлення  проміжного  звіту  про виконання робіт; 20% від суми -  після завершення вказаних у проекті робіт згідно акту виконаних робіт.

3.Відповідальність за цільове використання коштів районного гранту несе організація-переможець конкурсу.  

V. Процедура проведення Конкурсу

1.Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Конкурсної ради.

Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються в офіційних засобах масової інформації, а також на веб-сторінках Рожнятівської районної державної адміністрації та районної ради із зазначенням кінцевого терміну подання заяв на участь у ньому.

2. Розроблення проектів, що подаються на Конкурс, здійснюється сільськими й селищними радами, незалежними громадськими  організаціями , ОСББ , ОСН.

3.    У процесі підготовки проектів, їх розробники мають право звертатися, у разі потреби, до виконавчого адміністратора Конкурсу для одержання консультацій та додаткової інформації. Відповідь надається протягом п'яти робочих днів після одержання запиту. За необхідності, виконавчий адміністратор Конкурсу може організувати навчальний семінар з питань розроблення проектів місцевого розвитку.

       4. Реєстрація проектів, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється Конкурсною радою.

       5.Прийом заяв на участь у Конкурсі розпочинається з дня опублікування офіційного повідомлення. Подання проектів на Конкурс здійснюється протягом 30 календарних днів після оприлюднення офіційного повідомлення.

6. Конкурсною радою приймається рішення про відповідність документів, поданих претендентом, умовам участі у Конкурсі та щодо реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, або щодо відмови у реєстрації,  якщо документи не відповідають  вимогам Конкурсу.

7. Підставою для відмови у реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, є:

·   невідповідність претендента вимогам пункту 3 розділу І цього Положення;

·   невідповідність змісту проекту основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;

·   недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;

·   наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення про Конкурс. 

Відмова у реєстрації може бути оскаржена до Конкурсної ради протягом трьох днів після її одержання.

8.Конкурсною радою розглядаються допущені до  конкурсу проекти, проводиться  їх експертиза  і визначаються переможці. Загальний термін проведення експертизи не повинен перевищувати 10 днів.

9.  Конкурсна рада приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу. Рішення Конкурсної ради є підставою для оголошення результатів.

10.Протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення радою Конкурсу усім його учасникам  надсилається повідомлення про результати Конкурсу.

11.     Повідомлення про результати Конкурсу публікується в офіційних засобах масової інформації та/або на веб-сторінках Рожнятівської районної державної адміністрації та районної ради.

12.     Переможцеві Конкурсу надсилається  угода з реалізації проекту між ним та Конкурсною комісією, яка підписується відповідними сторонами. Термін укладання угоди не повинен перевищувати 15 днів з дати оголошення результатів Конкурсу.

13.     Фінансування заходів з реалізації проектів, а також звітування переможців Конкурсу здійснюється відповідно до угод. Звіти є відкритими для ознайомлення і зберігаються в Конкурсній раді протягом трьох років від закінчення проекту, після чого передаються на зберігання у районний архів.

14.     Протягом не пізніше першого кварталу по закінченні бюджетного року, Конкурсна рада  готує інформаційне повідомлення про результати реалізації проектів за минулий рік.

15.     Протягом терміну виконання проекту Конкурсна рада може здійснювати перевірку виконання переможцями конкурсу  плану реалізації проекту.

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                           Світлана СЛОБОДА